ברוכים הבאים לעמוד המוקדש לכבוד נושאי האחריות הרשמיים של קהילת פושאן הקדושה ( הידוע גם בשמו “ההוכחה החותכת שזו קהילה בהפרעה ) אנשים אלה מציגים את ערכי השירות והתמדה, ומקדישים את זמנם ומאמציהם לרווחת הקהילה שלנו. נושאי תפקידים אלה מכסים תחומי אחריות שונים, מארגנים אירועים קהילתיים ומספקים תמיכה לכל מי שזקוק לעזרה. כל אחד ואחת נושאים תפקיד מרכזי בשמירה על האחדות והחיות של קהילתנו. דרך פעולתם האידיאלית והמסורה, הם מייצגים את הערכים של אחריות, אחדות ותמיכה המגדירים את קהילתנו. הצטרפו אלינו להוקרה והערכה לתרומה הבלתי נגמרת של אנשים אלה שעובדים ללא פוסק למען רווחת והצלחת הקהילה – כל אחד ואחת עם תחומי האחריות הקהילתיים המוגדרים .

תפקידים ראשיים [ רשמיים ]

גבאי הקהילה הקדושה פושאן : י.פיסו
אחראי מיניינים וזמנים קהילתי : ל.משה
* כולל יידוע והפצתם לקהילה
אחראי פתיחת ההיכל הקהילתי : י.פיסו
אחראי קביעת קצב וכפיים הקהילתי : ל.משה
* בזמן פיוטי ערב שבת
אחראי הארכת הברכות – תמיר במלרע
אחראי גלילה
 : [ מהשמו ? ]
אחראי דלגציות המצאת וחלוקת תפקידים – ש.ר.ו.ן ק.ר.ן
אחראי ראשי תיבות – ש.ר.ו.ן ק.ר.ן
אחראי ייצור התלונות הקהילתי : ש.ר.ו.ן ק.ר.ן [ ראו הבהרה מטה ] – ( נפקד זמנית )

הבהרה: מאחר ואחראי ייצור התלונות הקהילתי נפקד זמנית ומתנגד לתפקידו גם בטיפול בתלונות, ניתן לפנות למטה K99 בכל הנושאים הרלוונטים.בתמונה- ש.ר.ו.ן ק.ר.ן הידוע בכינויו אל פרופסור, ארכיטקט ראשי, בעל הדעה, אחראי ייצור התלונות ובעל הנפקדות

תפקידים ומינויים נוספים

[ רשימה חלקית אך רשמית ]

אחמ”ש – הרב גדי לוזון
ס.אחמ”ש – י.פיסו
מ”מ ס.אחמ”ש – ל.משה

אחמ”צ – י.פיסו
ס.אחמ”צ – י.פיסו
מ”מ ס.אחמ”צ – י.פיסו

מג”ק – ל.משה
ס.מג”ק – מ.חלוואני
מ”מ ס.מג”ק– ל.משה

אהב”ק – ת֬מיר במלרע
ס.אהב”ק – י.פיסו
מ”מ.אהב”ק  – ל.משה

אימבש”ק – מ.חלוואני
ס.אימבש”ק – י.לוויאן [ נפקד זמנית ]
מ”מ.אימבש”קת֬מיר במלרע [ תלוי מצב רוח ורמת BAC ]

אחחמ”צ – י.פיסו
ע.אחחמ”צ – ל.משה
מ”מ ס.אחחמ”צ ל.משה

אחסוא”ק – ס.עמאר
ע.אחסו”א – ל.משה
מ”מ ס.אחסו”א – לפעמים תומאס משתרבב אבל אין כרגע קבוע [ התפקיד פמוי נתון לאיוש להגשת מועמדות נא לפנות לאחראי המועמדים הקהילתי המתאים ]

אחז”ק – ל.משה
ס.אחז”ק – י.פיסו
מ”מ ס.אחז”ק – ל.משה

אימפ”ק – י.פיסו
ס.אימפ”ק – אין [ התפקיד לא נתון לאיוש נוסף ]
מ”מ ס.אימפ”ק – אין [ התפקיד לא נתון לאיוש נוסף ]

אחראית לכל הדברים החשובים באמת והמתפקדים : הרבנית אביגייל לוזון

( גם כל השאר זו היא )

דוגמאות מעשיות מהשטח ללקיחת אחריות מחברי קהילה אחראיים במיוחד

גלריית דוגמא פרקטית ליישום תפקידי אחריות :

[ובנוסף דוגמא להתנערות בצורה אחראית מאחריות קהילתית ]
דוגמא להתנערות מאחריות באופן אחראי

דוגמא להתנערות מאחריות באופן אחראי

מילון מונחים רשמי [ חלקי ]

אחראי ייצור התלונות הקהילתי: ש.ר.ו.ן ק.ר.ן [ ראו הבהרה מטה ] – נפקד זמנית

[ לתפקיד זה אין ראשי תיבות רשמיים – להגשת תלונה בנושא אנא פנו לאחראי המתאים ]

[ כל היודע דבר על מקום הימצאו של ש.קרן, נא לפנות בהקדם למטה K99 להגשת דיווח ]

אח”תז  – שנאמר : “..אני אחראי תזכורות כל שבוע..” [ ל.משה ]  ( ראו מעלה )

אחגקק”ס – אחראי גיזומים וקיו סי לעלים מיוחדים [ ל.משה ] ( ראו מעלה )

מג”ק – מגביהה קהילתי [ ל.משה ]

אהב”ק – אחראי הארכת הברכות הקהילתי – [ ת֬מיר במילרע ]
* בתוקף התפקיד גם אחראי על חלוקת כאפות וצ’אפחות בזמני תפילה.

אימבש”ק – אחראי יקיצה מאוחרת בשבת קודש  – [ מ.חלוואני ]

אפו”י אחראי פרשת ויברח [ ל.משה ] ( ראו מעלה )

אחסו”א – אחראי חלוקת סידורים והחזרתם למקום [ ס.עמאר ]

אחפ”ל – אחראי הזמנת ערב פלאפל [ ל.משה ]

אחהל”ל שמבכבה”מ אחראי להעיר לההוא שלא מחכה בכבוד לברכת ה”מוציא”

אחמ”ש – אחראי “מ֫שקה” [ הרב ג.לוזון ] ( נא לשים לב להטעמה במלעיל )

אחחמ”צ – אחראי חלוקת חמוצים [ י.פיסו ]

אימאפכ”ק – אחראי שיווק ייצור משקאות אלכוהוליים פירטיים כשרים בעיקר לימוניים – י.פיסו

הרשימה הינה רשימה חלקית בלבד.לקבלת הרשימה המלאה והמעודכנת נא לפנות לאחראי חלוקת המינויים והאחריות הקהילתי המתאים מר  ש.ר.ו.ן ק.ר.ן

לכל תלונה בקשר לרשימה זו ו\או לנושאי התפקידים הרשמיים ו\או לכתבי המינוי הקהילתיים ניתן לפנות לאחראי התלונות הקהילתי [ נפקד זמנית]

לרשימת תפקידים ללא תוקף ראו מטה

הבהרה חשובה

שימו לב : למען היסר ספק ולמניעת טעויות ( נפוצות למדי .. ) בהבנת הגדרת התפקיד הידוע בשמו אחראי התלונות הקהילתי”  – כתב המינוי של אחראי התלונות מתייחס בפירוש ל”ייצור ובקרת איכות לתלונות” ולא למענה ו\או ייצור פתרונות לתלונות כי בשביל זה קיים אחראי אחר כמובן מאליו.

כמו כן, עקב איחוד תפקידים של אחראי ייצור התלונות יחד עם תפקיד אחראי טיפול תלונות, ש.קרן אחראי באופן ישיר על קבלת התלונה וטיפולה.

בנוסף יש לאחראי התלונות אוטונומיה מוחלטת ובלתי מעורערת להחליט אם ו\או מתי ו\או איך ו\או מדוע ו\או כיצד ו\או למה, לפעול או לא לפעול ו\או להפעיל או לא להפעיל את סמכויותיו או את מעורבותו.

אחראי התלונות כמובן פטור מכל זאת הוא מעל לחוק ומחוץ לחוק רק מפקח על החוק והמרות היחידה שחלה עליו היא של החוק.

תפקידים ומינויים מיוחדים ו\או בזמני חירום

אפנדיקס או בעברית נספח למילון המונחים

אבמאלפתלאסלמאכתמאכסבכממאל”מ – אחראיים בלעדיים ומינויים אוטומטיים ללא פקיעת תוקף וללא אפשרות סירוב לכל מינוי ואיוש כל תפקיד או משרה או אחריות כלשהיא וזאת בהעדר כתב מינוי מפורש אחר לאותה המשרה.

לתהעמאשכמעאהתבש”ת  – להוציא תפקידים הממונים על מינוי או שינוי כתבי המינוי עצמם או המצאת תפקידם או בחירת שמות תפקידים.

מאיתאכלפכזא”א – מלבד אחראי ייצור תלונות אך כמובן לא פתירתן כי זה אחראי אחר. (נכון להיום תפקיד טיפול התלונות אוחד עם תפקיד מקבל התלונות)

כתב המינוי של אבמאלפתלאסלמאכתמאכסבכממאל”מ לתהעמאשכמעאהתבש”ת מאיתאכלפכזא”א שייך ל  [ י.פיסו ו- ל.משה ]

תפקידים ומינויים חסרי תוקף חוקתי וללא כתבי מינוי רשמיים או דלגציה כהילכתה

ארכיטקט ראשי : ש.ר.ו.ן ק.ר.ן [ לא תקף ]
אחת”ר ש.ר.ו.ן ק.ר.ן [ לא תקף ]
אחי”חש.ר.ו.ן ק.ר.ן [ לא תקף ]
אחי”ל ש.ר.ו.ן ק.ר.ן [ לא תקף ]
אחי”עש.ר.ו.ן ק.ר.ן [ לא תקף ]
אחראי טיפול התלונות הקהילתי : ש.ר.ו.ן ק.ר.ן [ לא תקף ]
אחראי פיתוח והקמת אתר אינטרנט והטעמת תוכן: ש.ר.ו.ן ק.ר.ן
ימ”א – יצרן משקאות אלכוהוליים פירטיים כשרים בעיקר לימוניים כגון: למונצ’אטה, ג’ינג’רצ’לו, קופיצ’לו וכו’.
אחראי כבאות והצלהש.ר.ו.ן ק.ר.ן
קצין טכנלוגיה ראשיש.ר.ו.ן ק.ר.ן
אפואאוה”תש.ר.ו.ן ק.ר.ן
כל התפקידים הרשונמים לעיל חסרי כל תוקף חוקי, מומצאים לחלוטין וללא כל סימוכין או מקור, ומעולם לא עברו דלגציה כהילכתה

המחזיק בשיא המינויים לתפקידי אחריות רשמיים של קהילת פושאן

ל. משה הידוע גם בכינויו ל.אביב משה הוא המחזיק ברוב תפקידי האחריות הקהילתיים הרשמיים כולל, אבל לא מוגבל ל –אח”תז, מג”ק, אפו”י, אחגקק”ס ,מ”מ ס.אחמ”ש, ע.אחחמ”צ, מ”מ ס.אחחמ”צ  הוא איש טוב לב ממקימי הקהילה המקומית בפושאן ועמוד תווך מרכזי בפעילות השותפת ומתגורר סמוך לבית חב”ד פושאן מתוך אהבה גדולה והתמדה.

כל אנשי הקהילה מכירים ומוקירים אותו כאחד שמוכן תמיד לקחת על עצמו אחריות ולהקדיש את זמנו ומשאביו למען הקהילה. בעברו הלא רחוק שימש כחלק ממועצת הקהילה לבחירת תפקידי אחריות . בדרכו לא פעם הסביר עזרה לאנשים שנתקעו ובצורת אפקטיבית, בין אם זה היה בקשר לבניית הקהילה היהודית , להקמת בית כנסת או תמיכה לוגיסטית בפרויקטים שונים . מוסר ותקווה עלולים להיות המילים המדוייקות לתאר את האחראי הקהילתי הזה, שמוכן לוותר על עצמו למען רווחת הקהילה ותרבותה וכל זאת תוך מילוי תפקידי אחריות רבים במסירות רבה .

בתמונה - ל. אביב משה בזמן מילוי תפקידו באחריות תחת תנאים של בישום קל

בתמונה – ל. אביב משה בזמן מילוי תפקידו באחריות תחת תנאים של בישום קל

הבהרה נוספת

אחריות היא לא אשמה שנאמר “.. אני אחראי – אך אחריות אין פירושה אשמה..” וגו. [ א. אוחנה ]
“עם כוח גדול באה אחריות גדולה” [א.עכביש]
“אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש” [חוק וסדר]

הבהרה נוספת אחרונה

ארכיון

החלק הבא נכתב ע”י אחראי התוכן הקהילתי והאחראי ללמד את הצלם מה לצלם, אך נפסל באופן אוטומטי ע”י “אחראי התוכן לדף נושאי התפקידים והאחריות הרשמיים” הקהילתי האוטומטי השומר על אינטרסים מיוחדים ותוקן ע”י “אחראי לאיות מדוייק של שמות של אנשים שלא קשורים לקהילה כלל וכלל” הקהילתי.
נשמר כאן כארכיון וכהוכחה להפרעה הכללית של הקהילה היהודית בפושאן.

אושית הקהילה, הארכיטקט הראשי ונציג תלונות הציבור של קהילת פושאן

דר’ ש.ר.ו.ן ק.ר.ן, הידוע בכינויו אל פרו-פסור, עזר בהקמת המרכז היהודי של קהילת פושאן, כולל בתכנון, בנייה, דקורציה והשלטת הסדר הציבורי. תפקידו בראש ובראשונה הוא כארכיטקט ראשי וקצין טכנלוגיה ראשי. בהמשך עקב תפקודו היוצא דופן קיבל מספר תפקידים נוספים כגון: אחראי תלונות ציבור, אחת”ר, אחי”ח, אחי”ל ואחי”ע. דר’ ש.ר.ו.ן ק.ר.ן הינו אדם שקט (כל עוד לא מביאים אותו לעידנא דריתחא), מסור, אחראי ובעל יכולות יוצאות דופן. בעת מילוי תפקידו נאמנה, פעל דר’ ש.קרן רבות למען קהילת פושאן ועזר לבסבס את מעמדה כקהילה המובילה והמתקדמת ביותר בדרום מערב סין בפרט ובסין ככולה.

אופן פועלו של דר’ ש.ר.ו.ן ק.ר.ן אינו ברור לכולם עד יום זה, שכן פועל בסתר וידוע בכוחו להעלם ברגע הנכון ולהופיע ברגע הנכון. במספר פעמים אף הציל את המרכז היהודי משריפה והציל נפשות רבות, עקב כך, זכה לקבל תפקיד נוסף, כבאות והצלה.

תחביבו של דר’ ש.ר.ו.ן ק.ר.ן הוא ייצור ואספקה של חמוצים למניהם ומשקאות אלכוהוליים איטלקיים משובחים מהמעלה הראשונה. עקב פועלו גם בנושאים אלו, קיבל על עצמו תפקידים נוספים, אחי”ח, אחי”ל ואחי”ע.

בעתידה של קהילת פושאן עוד יוספר רבות על פועלו של דר’ ש.קרן, שכן הוא נחקק כחלק בלתי נפרד מהעבר הווה ועתיד קהילת פושאן הקדושה.

Tags: , ,